DAP; Diammoniumhydrogenphosphat; Ammoniumhydrogenphosphat; di-Ammoniumphosphat; Ammoniumphosphat dibasisch